<<< zpět na hlavní stránku...

NAŠE PUBLIKACE

 


- seznam hlavních publikací; u některých, zejména u publikací ve vědeckých časopisech lze najít odkaz na abstrakt článku
- autorům, označeným podtržítkem, lze napsat o separát článku

  >>> 2001 >>> 2000 >>> 1999 >>> VÝBĚR PUBLIKACÍ >>> SBORNÍKY  
     
 


2001

>

 
  Třináctý J., Šustala M., Vrzalová D., Kudrna V., Lang P. (2001): Milk iodine content in cows fed rapeseed meal and iodine supplement. In: Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, No. 7 (2001), 26-29 August 2001, p.106.

Třináctý J., Šustala M., Homolka P., Chládek G. (2001): Alfalfa hay crude protein intestinal digestibility determined by nylon bag and nylon capsule methods. In: Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, No. 7 (2001), 26-29 August 2001, p.91.

Homolka P., Třináctý J., Vymětal A. (2001): Nutrition value of alkali-treated wheat for ruminants. In: Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, No. 7 (2001), 26-29 August 2001, p.129.

Vrzalová D., Zelenka J., Šustala M. (2001): Digestibility of crude protein and nitrogen retention on preruminant calves. In: Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, No. 7 (2001), 26-29 August 2001, p.109.

Křížová L., Šimeček K., Heger J., van Cauwenberghe S. (2001): Effect of nonessential amino acidson nitrogen retention in growing pigs fed on a protein free-diet supplemented with sulphur amino acids, threonine and tryptophan. J. Anim. Physiol. a Anim. Nutr. 85, p. 325-332.

Vrzalová D., Zelenka J. (2001): The effect of age of pre-ruminant calves on starch digestibility. CZECH J. ANIM. SCI., 46, 2001 (7): 310-312.

Vrzalová D., Zelenka J., Šustala M., Fajmonová E. (2001): The effect of age of pre-ruminant calves on digestibility of organic nutrients and nitrogen retention. CZECH J. ANIM. SCI., 46, 2001 (10): 449-453.

Křížová L., Šimeček K., Šustala M., Heger J.: Optimum digestible threonine and sulphur amino acid requirements of high-lean growing pigs. Czech J. Anim. Sci. (2001 přijato k publikaci).

Třináctý J., Zeman L., Skřivanová V. (2001): Perspertivy hodnocení efektivní vlákniny. Krmivářství, 5 (1), 2001, s. 38-42.

Šimek M., Illek J., Šustala M., Zemanová D. (2001): Organické zdroje minerálních látek a zatížení životního prostředí. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, Zemědělské informace, č. 22/2001.

Šimek M., Illek J. (2001): Výživou podmíněné poruchy metabolismu u skotu. Farmář, 1, 2001, s. 28-32.

Šimek M., Zeman L., Šustala M. (2001): Potřeba a zdroje hořčíku pro krmení a výživu přežvýkavců. Krmivářství, 4 (1), 2001, s. 29-32.

Šimek M., Zeman L., Šustala M. (2001): Organické formy minerálních látek příznivě ovlivňují zdraví, produkci, reprodukci a ekonomiku chovu skotu a prasat. Krmivářství, 6 (1), 2001, s. 24-28.

 
       
 
2000

>

 
 

P. DOLEŽAL 1 - J. TŘINÁCTÝ 2 : The effect of ammonia treatment on the content of linoleic acid and lipids in alfalfa hay ( 1Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 155.

J. HARAZIM 1 - L. PAVELEK 1 - Z. ČEREŠŇÁKOVÁ 2 - P. HOMOLKA 3 - V. JAMBOR 4 - J. TŘINÁCTÝ 4 - J. POZDÍŠEK 5 : Evaluation of the result of the comparative test of degradability of crude protein using the method "in situ" ( 1Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava, 2 Výskumný ústav živočišnej výroby, Nitra, Slovenská republika, 3 Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves, 4 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 5 Výzkumný ústav chovu skotu, Rapotín) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 103.

I. KUMPRECHT - P. ZOBAČ: Probiotické a enzymatické přípravky - alternativy k antibiotickým a chemickým aditivům ve výživě monogastrů ( Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) VET. MED. - CZECH, 45, 2000 (4):110.

I. KUMPRECHT - P. ZOBAČ : Využití biologických preparátů ve výživě drůbeže (Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) Sborn. XXV. Ročník odborného semináře: Nové poznatky v chovu drůbeže. Nová Rabyně 2000: 28-36.

I. KUMPRECHT - P. ZOBAČ : Probiotic and enzyme preparations – alternatives to antibiotics and chemical additives to diets for monogastric animals (Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) Proceedings. The prospects of probiotics in prevention and therapy of diseases of young. High Tatras, Slovak Republic, 11-14 October 2000.

D. KUMPRECHTOVÁ 1 - P. ZOBAČ 2 - I. KUMPRECHT 2 : Vliv Saccharomyces cerevisiae Sc47 na užitkovost kuřecích brojlerů a vylučování dusíku ( 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 2 Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) CZECH. J. ANIM. SCI., 45, 2000: 169-177.

D. KUMPRECHTOVÁ 1 - P. ZOBAČ 2 - I. KUMPRECHT 2 : The effect of continuous administrations of probiotics preparations containing Sacharomyces cerevisiae Sc47 and Enterococcus faecium M74 in diets with different crude protein contents on chicken broilers performance and nitrogen output in droppings ( 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 2 Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) Proceedings. The prospects of probiotics in prevention and therapy of diseas of young. High Tatras, Slovak Republic, 11-14 October 2000.

J. MENDLÍK 1 - L. ZEMAN 2 : Krmná dávka a systém krmení koní ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) FARMÁŘ 3, 2000: 58-59.

R. ONDRA 1 - J. JIRÁSEK 2.: Vliv krmných směsí s rozdílným obsahem proteinu a tuku na produkci a chemické složení těla juvenilního Sumečka afrického (Clarias gariepinus) ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) CZECH J. ANIM. SCI., 45, 2000: 277- 284.

M. RICHTER 1 - J. TŘINÁCTÝ 1 - J.HARAZIM 2 : Vývoj hodnocení obsahu vlákniny ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava) KRMIVÁŘSTVÍ 4, (3), 2000, 28-30.

M. SCHMEISEROVÁ 1 - M. ŠUSTALA 1 - L. ZEMAN 2 : Vliv techniky krmení v březosti na chování skupinově ustájených prasnic ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) Košice 2000: 145.

M. SCHMEISEROVÁ 1 - L. ZEMAN 2 : The effect of amino acid supplement in lactation on reproductive performance of first parity sows ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 145.

M. SCHMEISEROVÁ 1 - L. ZEMAN 2 : Vliv přídavku aminokyselin na užitkovost prasnic na prvním vrhu ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) Sborník přednášek MendelNET´00, Agronomická fakulta, MZLU v Brně, 68.

M. SCHMEISEROVÁ 1 - L. ZEMAN 2 : Výživa prasnic ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice,2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) FARMÁŘ 3, 2000: 52-54.

K. ŠIMEČEK 1 : Výživa a krmení masných typů rostoucích prasat (Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice) FARMÁŘ 3, 2000: 57.

M. ŠIMEK : Potřeba sušiny a význam vlákniny u skotu (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) Sborník odborných příspěvků z konference "Metabolické poruchy u skotu", Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, v tisku.

M. ŠIMEK 1- J. ILLEK 2 : Minerální výživa a zdraví skotu ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně) Agromagazín 4, 2000: 63-66.

M. ŠIMEK 1- J. ILLEK 2 - L. PAVLATA 2 - L. ZEMAN 3 - A. KRÁSA 4 - M. ŠUSTALA 1: Organic trace elements (Se) in Ration for Dairy Cows ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, 3 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 4 Mikrop Čebín, a.s.) International Conference "Problems of Biology in Animal Production", Russian Academy of Science, All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and Nutrition of Farm Animals, Borovsk, 6.-8.9.2000, Proceedings, pp.25-30.

M. ŠIMEK 1 - M. ŠUSTALA 1 - D. VRZALOVÁ 1 - D. ZEMANOVÁ 2 : Effect of Organic Trace Elements (Mn, Zn, Cu) on their Availability (Digestibility) in Rations for Ruminants ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mikrop Čebín, a.s.) 20th Workshop "The biological essentiality of macro and trace elements", 1-2 December, 2000, in press.

M. ŠIMEK - M. ŠUSTALA - D. VRZALOVÁ - J.TŘINÁCTÝ : Vliv produktů lisování řepkového semene v produkčních krmných směsích dojnic na obsahové ukazatele mléka (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) CZECH. J. ANIM. SCI., 45, 2000: 161-167.

M. ŠUSTALA - M. ŠIMEK - D. VRZALOVÁ - J. TŘINÁCTÝ: Rape cakes in feed mixtures for lactating cows and their effect on the content parameters of milk (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 121.

M. ŠUSTALA - J. TŘINÁCTÝ: Výživa a technika krmení jalovic (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) FARMÁŘ 5, 2000: 62-63.

J. TŘINÁCTÝ 1 - P. HOMOLKA 2 - M. ŠUSTALA 1 : Passage of large particles and the digestibility evaluation by nylon capsule method in cattle ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves) CZECH. J. ANIM. SCI., 45, Abstract (Třešť, 1999) Supplement 1, 2000: 15.

J. TŘINÁCTÝ 1 - P. HOMOLKA 2 - M. ŠUSTALA 1 - L. SCHMEISEROVÁ 1: Comparsion of grass silage protein total tract digestibility as determined by means of mobile bag and nylon capsule methods ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o., 2 Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 104.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠIMEK 1 - R. LOUČKA 2 - J. TAKAHASHI 3: Celková stravitelnost minerálních látek vojtěškového sena hodnocená metodou nylonových kapslí ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves,3 Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Obihiro, Hokkaido, Japan) CZECH J. ANIM. SCI., 45, 2000: 65-69.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠUSTALA 1 - P. DOLEŽAL 2: Pasáž a interakce velkých plastikových částic aplikovaných laktujícím dojnicím (1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) CZECH J. ANIM. SCI., 45, 2000: 349-354.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠUSTALA 1 - M. RICHTER 1 - P. DOLEŽAL 2 : Hodnocení obsahu NDF v krmných dávkách skotu ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) KRMIVÁŘSTVÍ 5 ,(4), 2000, 41-42.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠUSTALA 1 - V. JAMBOR 1 - L. ZEMAN 2 - Z. ČEREŠŇÁKOVÁ 3 - M. SVETLANSKÁ 3 - J.HARAZIM 4 - P. HOMOLKA 5 - R. LOUČKA 5 - V. MÍKA 6 : Přepočet obsahu hrubé vlákniny, NDV a ADV v krmivech ( 1 Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, , 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 3 Výskumný ústav živočišnej výroby, Nitra, Slovenská republika, 4 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava 5 Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves, 6 Šlechtitelská stanice Tagro, Červený Dvůr) KRMIVÁŘSTVÍ 4 ,(4), 2000, 32-34.

D. VRZALOVÁ 1 : Výživa a technika krmení telat ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice) FARMÁŘ 3, 2000: str.43-45.

D. VRZALOVÁ 1 - M. ŠUSTALA 1 - A. KRÁSA 2 - R. DVOŘÁK 3 : Application of maize corn treated with soda lye in diet of fatted steers ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o., Pohořelice, 2 Mikrop Čebín, a.s., 3 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně) EAAP - 51 th Annual Meeting, The Hague 2000: 149.

P. ZOBAČ 1 - I. KUMPRECHT 1 - V. PROKOP 1- J. ČMOLÍK 2 - W. SCHWARZ 2 : Využití řepkového extrahovaného šrotu a fosfolipidů ve směsích pro výkrm krůt ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice, 2 SETUZA a.s., Ústí nad Labem) CZECH. J. ANIM. SCI., 45, 2000: 119-126.

P. ZOBAČ - I. KUMPRECHT : Utilisation of catalytic effect of lipase in diets for chicken broilers (Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) CZECH J. ANIM. SCI., 45, 2000 (v tisku).

P. ZOBAČ - I. KUMPRECHT : Řepkový extrahovaný šrot ve výkrmu kuřecích brojlerů a krůt (Výzkumný ústav výživy zvířat , s.r.o, Pohořelice) Sborn. 19. konference ”Výživa prasat 2000” a ”Řepková krmiva ve výživě zvířat” Pohořelice 5. 12. 2000 (v tisku).

 

 
       
 
1999 (pouze vědecké publikace)

>

 
 

I. KUMPRECHT - P. ZOBAČ: Vliv oligosacharidů mannanů a bakterií Enterococcus faecium M-74 ve směsích s různou hladinou N-látek na užitkovost brojlerů  (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) CZECH J. ANIM. SCI., 44, 1999: 73-79.

J. MENDLÍK - I. KUMPRECHT - P. ZOBAČ - V. PROKOP: Účinek vápenatých solí mastných kyselin ve výživě kuřecích brojlerů (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) CZECH J. ANIM. SCI., 44, 1999: 357-365.

J.TŘINÁCTÝ 1 - L. SCHMEISEROVÁ 1 - P. SUCHÝ 2 : Pasáž a zdržení plastikových částic v trávicím traktu zaprahlých dojnic ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) CZECH J. ANIM. SCI., 44, 1999: 263-268.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠIMEK 1 - P. HOMOLKA 2 : Metoda nylonových kapslí a hodnocení stravitelnosti proteinu vojtěškového sena ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Výzkumný ústav živočišné výroby Uhříněves Praha) ANIM. FEED SCI. TECHNOL.,79, 1999:269-278.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠIMEK 1 - L. ZEMAN 2 - J. HARAZIM 3 : Pasáž velkých plastikových částic v trávicím traktu zaprahlých a laktujících dojnic ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 3 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava) J. ANIM. FEED SCI., 8, 1999: 263-272.

J. TŘINÁCTÝ 1 - M. ŠIMEK 1 - L. ZEMAN 2 - D. VRZALOVÁ 1 : Hodnocení příjmu vápníku, fosforu, energie a proteinu u  vykrmovaných býků ( 1Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o, 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno) CZECH J. ANIM. SCI., 44, 1999: 317-322.

P. ZOBAČ - I. KUMPRECHT: Vliv enzymového preparátu s převažující proteolytickou aktivitou ve směsích pro časný odstav selat, s různou hladinou N-látek, na ukazatele růstu a stravitelnost živin (Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice, s.r.o.) CZECH J. ANIM. SCI., 44, 1999: 415-420.