Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o. je nástupnickou organizací ústavu stejného názvu, dříve zřízenou a plně financovanou státem. Od 1.1.1997 je ústav soukromou společností. Vědeckovýzkumná činnost funguje na bázi grantových projektů.
Společnost je strukturována do několika
výzkumných oddělení.
Pokusná stáj - výkrm prasat
  Technický servis je zajišťovánoddělením chemických analýz, provozem pokusných stájí, vlastní výrobnou krmných směsí a dalšími službami. Řešitelský kolektiv tvoří osm vysokoškolských pracovníků, kteří pravidelně publikují ve vědeckých a odborných časopisech Analytické oddělení
  Výzkumný ústav pořádá odborné semináře, nejen v oblasti živočišné výroby.

V roce 2000 byla zprovozněna
výkupna léčivých rostlin
Pokusná stáj - nosnice
  Research Institute of Animal Nutrition, Ltd. - WEB - English version
Původní webové stránky
VÚVZ, s.r.o., Pohořelice, 2002.
Původní webové stránky
 
  Stránky jsou vytvořeny pro prohlížeč MS Internet Explorer,
použitím jiného prohlížeče může dojít k jejich chybnému zobrazení.