<<< zpět na hlavní stránku... PODMÍNKY PRO POKUSY    
 
Kapacitní podmínky pro pokusy, ověřování a testace se zvířaty a krmivy.
 
 

Výzkumný ústav výživy zvířat, s.r.o. je uživatelským zařízením akreditovaným k chovu a využití pokusných zvířat dle znění Vyhlášky Ministerstva zemědělství ze dne 4. prosince 1997 "O chovu a využití pokusných zvířat".

Veškeré pokusy v rámci Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o. jsou prováděny dle projektů pokusů schválených
"Odbornou komisí Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o." a odpovídají všem platným legislativním předpisům v oblasti chovu a využití pokusných zvířat.

Jedná se převážně o krmné pokusy v podmínkách totožných s živočišnou výrobou v praxi a o krátkodobé bilanční pokusy. Běžně nejsou při těchto pokusech na zvířatech prováděny žádné speciální zákroky (např. operační či jiné obdobné).

V pokusných stájích jsou zajištěny podmínky odpovídající konkrétnímu druhu a kategorii hospodářských zvířat ("welfare" hospodářských zvířat) a odpovídající veterinární péče.

Podmínky pro chov a využití pokusných zvířat jsou pravidelně kontrolovány orgány
Státní veterinární správy.
 
       
       
kategorie zvířat
experimentální kapacita
(míst)
počet jednotek
(kotců, klecí, boxů, akvárií)
celoroční kapacita
( ks )

selata bilance

selata výkrm

selata klece

prasata bilance


12

120

72

12


12

22

12

12


84

300

72

60
       

 

kategorie zvířat
experimentální kapacita
(míst)
počet jednotek
(kotců, klecí, boxů, akvárií)
celoroční kapacita
( ks )

kanylovaný skot

telata


8

16


8

16


8

48
       

 

kategorie zvířat
experimentální kapacita
(míst)
počet jednotek
(kotců, klecí, boxů, akvárií)
celoroční kapacita
( ks )

brojleři kuřecí

krůty výkrm

kachny výkrm

nosnice

kuřice


560

120

90

132

300


14

12

6

12

12


2240

240

180

132

600
       

 

kategorie zvířat
experimentální kapacita
(míst)
počet jednotek
(kotců, klecí, boxů, akvárií)
celoroční kapacita
( ks )

laboratorní potkani


60


6


240
       

 

kategorie zvířat
experimentální kapacita
(míst)
počet jednotek
(kotců, klecí, boxů, akvárií)
celoroční kapacita
( ks )

rybí plůdek, násada

tržní ryba


2800 *

1800 *


14

18


--

--
  * kapacita v litrech