[CNW:Counter]
počítadlo přístupů  od 18.2.2002
 
Budova Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o. ADRESA VÝKUPNY:
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
(okr. Břeclav)

tel. +420 519 424 541 
- paní Vosynková
fax +420 519 424 366

e-mail: [email protected]
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí a středa 
od 14:30 do 16:30 hodin


Součástí aktivit
:
Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o.
   >>>   o aktuálních cenách vykupovaných léčivých rostlin se informujte telefonicky nebo e-mailem    <<<  
  V roce 2000 byla v rámci aktivit Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o. zřízena výkupna léčivých rostlin. 
Záměrem je vykupovat léčivky nejen od drobných "sběratelů", ale i přímo zainteresovat místní zemědělce v pěstování léčivek.
Pro zájemce z řad zemědělců je plánováno pořádání pravidelných seminářů o problematice pěstování léčivek s účastí našich předních odborníků (spolupracujeme s
Ústavem pěstování a šlechtění rostlin Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a sdružením pěstitelů a zpracovatelů léčivek PELERO).
Zároveň jsme schopni vážným zájemcům o pěstování garantovat množství léčivek, které od něj za předem dohodnutých podmínek vykoupíme (u zemědělců tak odpadá nejistota, jak naloží se sklizní léčivek).
V roce 2001 bylo na pozemcích VÚVZ, s.r.o. započato též s vlastním pěstováním vybraných druhů léčivých rostlin. 
Pro sezónu 2002 je plánováno výrazné rozšíření pěstitelských ploch.
Průběžně pracujeme na posílení sušárenských kapacit na úpravu léčivek.

Všem našim dodavatelům, odběratelům a všem pěstitelům léčivých rostlin přejeme dobrou sklizeň v sezóně 2002!
 


 
    SEMINÁŘE:     DŮLEŽITÉ INFORMACE:  
  V LETOŠNÍM ROCE BYLY USPOŘÁDÁNY DVA SEMINÁŘE NA TÉMA LÉČIVÝCH ROSTLIN:

>>> 27. února 2002  to byl 
SEMINÁŘ O PĚSTOVÁNÍ A VÝKUPU LÉČIVÝCH ROSTLIN


Program semináře byl následující:


- seznámení s činností naší výkupny léčivých rostlin při VÚVZ Pohořelice. Zájemcům budou předány informace o druzích a cenách vykupovaných léčivek. Hostem semináře bude Ing. B. Kocourková CSc. , z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, která je odbornicí v oblasti pěstování a využití léčivých rostlin a zástupce firmy EUROVISION ohledně možnosti financování z EU.
Na místě bude možné uzavřít předběžné smlouvy o odkupu Vámi dodávaných bylin a zajistit osivo přes naši výkupnu.

  >>> Aktuální nákupní seznam léčivých rostlin 2002

Ceník vykupovaných léčivých rostlin Vám zašleme na vyžádání.

>>> Zde najdete základní pravidla sběru léčivek a popis sběru jednotlivých částí rostlin.
 
     ZAJÍMAVÉ ODKAZY:
  >>> Oficiální stránky Ústavu pěstování a šlechtění rostlin Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity pro výuku předmětu pěstování léčivých, kořeninovýxh a aromatických rostlin(LAKR).

>>> 13. února 2002  to byl
SEMINÁŘ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN.

Seminář uspořádali:

PELERO, sdružení pěstitelů a zpracovatelů LAKR
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Výzkumný ústav výživy zvířat, s. r. o., Pohořelice
Výzkumný ústav pícninářský, s. r. o., Troubsko
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk.

Pro případné zájemce je k dispozici sborník přednášek ze semináře  ( kontakt - Ing. Kocourková, CSc., Ústav pěstování a šlechtění rostlin Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
   
   
 
>>>   AGRIS - zemědělský informační portál   <<< >>>  AGROWEB - zemědělský informační portál   <<<
>>>  AGROWEB - zemědělský informační portál   <<<