Prodej publikace

Hodnocení krmiv pro dojnice

Autor: Dr. Ing. Jiří Třináctý a kolektiv
Cena: 250 Kč (vč. DPH) + balné a dopravné (asi 100 Kč)

Za exponát této knihy získal kolektiv 68 autorů a spoluautorů v Brně na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v roce 2013 Zlatou medaili.
590 stran včetně tabulek a obrazových příloh.

S obsahem knihy se může seznámit zde.

Objednávky e-mailem na [email protected]

Záznam z předávání ceny