AgroDigest
Hodnocení krmiv pro dojnice

AgroDigest s.r.o.

Společnost AgroDigest s.r.o. byla založena 7. dubna 2011 zápisem do obchodního rejstříku. Činnost firmy navazuje na mnohaletou tradici Výzkumného ústavu výživy zvířat, s.r.o, Pohořelice, v jejichž bývalých prostorách sídlí. Hlavní náplní je hodnocení krmiv pro přežvýkavce se zaměřením na stanovení stravitelnosti živin a výpočet energetické a proteinové hodnoty.

Hlavní aktivity:

  • hodnocení kukuřičných hybridů,
  • hodnocení pícnin,
  • hodnocení tepelně upravených krmiv,
  • hodnocení krmiv pro dojnice.