Termín: 17. 8. 2017­

Místo: Zámek Křtiny

3_Czech-Hungarian conference

Mendelova univerzita v Brně

ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a firmou LINAGRI s.r.o.

Vás zvou na konferenci

Výživa dojnic a kvalita mléka

  • Termín: 17. 5. 2017
  • Doba konání: 9:00–13:00
  • Místo konání: Zámek Křtiny

Témata a přednášející :

1. Ing. J. Kopáček, CSc.: Situace na trhu s mlékem na jaře 2017. 

2. prof. Ing. Z. Mudřík, CSc.: Kvalitní produkce mléka vyžaduje kvalitní výživu dojnic. 

3. prof. Ing. L. Zeman, CSc., dr.hc.: Uplatnění řepky ve výživě dojnic.

4. prof. Ing. J. Zelenka, CSc.  a doc. J. Heger, CSc.: Tepelné úpravy plnotučné sóji pro výživu zvířat.

5. prof. Ing. M. Šoch, CSc., dr.hc.; Ing. L. Zábranský, Ph.D., doc. F. Lád, CSc.: Vliv probiotických krmných aditiv na funkční stav bachoru.

6. doc. MVDr. L. Pavlata, Ph.D.: Mastitidy a jejich prevence.  

7. prof. Ing. K. Šustová, Ph.D.: Vliv somatických buněk na technologické vlastnosti mléka. 

Přihláška na setkání:

Výživa dojnic a kvalita mléka

Termín: 17. 5. 2017

Doba konání: 9:00–13:00

Místo konání: Zámek Křtiny

Účastnický poplatek: 650 Kč vč. DPH na osobu
v ceně přihlášky je zahrnut sborník přednášek, oběd a občerstvení

  • Jméno a příjmení: 
  • Organizace: 
  • Adresa: 
  • IČO:
  • DIČ: 
  • Počet osob: 

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím e-mailem nejpozději do 10. 5. 2017 na adresu [email protected]

Účastnický poplatek poukažte na účet : FIO bank

č. ú.: 2200611577/2010

variabilní symbol: Vaše IČO

Pro platnou přihlášku je nutné uhradit účastnický poplatek nejpozději do 12.5.2017. Včas neuhrazená přihláška se považuje za neplatnou.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Štůrala, tel.: +420 602 556 670, e-mail: [email protected]