Czech: Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci  bioplynu a mléka
English: Evaluation of maize hybrids for the production of biogas and milk

Odkaz na pozvánku
Invitation link