<<< zpět na hlavní stránku...

ODDĚLENÍ VÝŽIVY SKOTU

        > ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY ZVÍŘAT  
        > ODDĚLENÍ VÝŽIVY PRASAT  
  Dlouhodobě řeší problematiku stanovení potřeby živin a energie pro všechny kategorie skotu, otázky výživné hodnoty nových a netradičních krmiv a možnosti použití krmných aditiv a jejich efektů u přežvýkavců.

Klasické práce v 70. letech se zabývaly především otázkami výživné hodnoty krmiv v návaznosti na změnu systému energetického hodnocení krmiv a potřeby bílkovin a energie na bázi netto-energie (DEDEK, BRÁZDA, DUSÍK, ŠIMEK, LOSSMANN, ZEMAN). V 80. a 90. letech byly řešeny otázky příjmu krmiv, potřeby energie a výživy telat, včetně vývoje směsí typu startér (ŠIMEK, KRÁSA, POSPÍŠIL, TŘINÁCTÝ). V posledních letech se výzkum zaměřil na optimální složení mléčných krmných směsí pro telata z hlediska výživné hodnoty směsí i ekonomické efektivnosti jejich využití (KRÁSA, VRZALOVÁ).

Sledování produkčního účinku objemných a jadrných krmiv u dojnic probíhá kontinuálně za spolupráce výzkumných i výrobních institucí ČR s originálními výsledky a úspěchy (LOSSMANN). 

Současná problematika řešení výzkumu výživy skotu je zaměřena na upřesnění potřeby živin a energie pro všechny kategorie skotu, využití účinných krmných aditiv a nových aspektů techniky krmení u skotu (ŠIMEK, KRÁSA, TŘINÁCTÝ, VRZALOVÁ, ŠUSTALA). Je studována stravitelnost strukturálních sacharidů pomocí metody nylonových kapslí (SVOZIL, TŘINÁCTÝ, ŠIMEK) a potřeba minerálních látek pro skot (ŠIMEK).

  Ing.M.Šimek,CSc.

Ing. Miroslav Šimek, CSc.,

* 12.10.1944, pracuje v ústavu od r. I 971, vedoucí oddělení, mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru minerální výživy skotu. Jeho práce v oblasti makro a mikrominerální výživy zvířat uznávají nejen tuzemští a zahraniční vědci, ale i naši chovatelé. Je žádaným nositelem odborné osvěty mezi chovateli a krmiváři. Spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními vědeckými institucemi. Publikoval více než 120 vědeckých a odborných prací.

  Dr.Ing.J.Třináctý

Dr.Ing. Jiří Třináctý

Významná vědecká osobnost. Dlouhodobě se zabývá problematikou dusíkatých látek ve výživě skotu.
Vypracoval a rozvíjí novou metodu stanovení stravitelnost krmiv u přežvýkavců metodou nylonových kapslí.
Autorem nesčetných vědeckých publikací, pravidelně přednáší na mezinárodních  konferencích EAAP (European Association of Animal Production).

  Ing.D.Vrzalová

Ing. Dana Vrzalová,

* 17.8.1972, pracuje ve Výzkumném ústavu výživy zvířat Pohořelice od roku 1997. Samostatně řešila výzkumný projekt zaměřený k vývoji mléčných krmných směsí pro telata (projekt byl řešen do konce roku 1999).
Od roku 1998 je studentem postgraduálního doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (obor obecná zootechnika, Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, školitel Prof.Ing. J. Zelenka, CSc.).

  Ing.M.Šustala

Ing. Martin Šustala,

* 17.1 1.1973, pracuje v ústavu od r. 1998. Participuje na řešení výzkumných projektů oddělení, zejména projektu zaměřeného k využití řepkových krmiv ve výživě dojnic.
Od roku 1999 je studentem postgraduálního doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (obor obecná zootechnika, Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, školitel Doc.Ing. A. Kopřiva, CSc.).

 

 
 


Vývoj nových krmných směsí pro telata se neobejde bez exaktních experimentů v individuálních klecích:
 

Pokusná stáj s telaty

  Pohled do stáje s telaty.