<<< zpět na hlavní stránku...

ODDĚLENÍ VÝŽIVY PRASAT

        > ODDĚLENÍ VÝŽIVY SKOTU  
        > ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY ZVÍŘAT  
 

Řeší problematiku výživy prasat všech kategorií. Je jediným pracovištěm v ČR, které se seriózně zabývá výživou prasnic, historicky i prasniček a kanců (NAVRÁTIL, ZEMAN, PROKOP). Těžiště práce oddělení spočívá ve zpřesnění potřeby živin a energie pro prasata a kritérií výživné hodnoty krmiv. 

V tomto oddělení vznikly základy optimalizace složení krmných směsí pro prasata ve výkrmu, zejména v souvislosti s využitím syntetických aminokyselin (NAVRÁTIL, ŠIMEČEK, VLČEK). Pracoviště je také historickým centrem pro energetické hodnocení krmiv a potřebu energie pro prasata (ŠIMEČEK, ZEMAN). 

Byla a je sledována výživná hodnota a krmné využití důležitých krmiv, zejména krmných kvasnic, řepkových krmiv, obilovin a termicky upravených krmiv (PROKOP, ŠIMEČEK, ŠIŠKE).

  Ing.K.Šimeček,CSc.

Ing. Karel Šimeček, CSc.,

* 12. 4. 1932, pracuje v ústavu od r. 1960, vedoucí oddělení, nejvýraznější vědecká osobnost VÚVZ. Celou svou životní odbornou kariéru věnuje výživě prasat. Položil základy k vědeckému krmivářství v naší republice na počátku 60. let, zejména zpracováním podkladů pro optimalizaci receptur směsí pro prasata ve výkrmu s využitím syntetických aminokyselin. Propracoval systém energetického hodnocení krmiv pro prasata. V posledních letech obohatil údaje o výživné hodnotě některých krmiv a potřebě živin pro rostoucí prasata o údaje ileální skutečné stravitelnosti aminokyselin a jejich potřebě. Je předsedou komise výživy ČSAZ, je autorem 216 vědeckých a odborných prací.

  Ing.V.Prokop,CSc.

Ing. Vít Prokop, DrSc.

* 16.7.1942 ,pracuje v ústavu od r. 1975, výrazná vědecká a odborná osobnost, známá v České republice i v zahraničí. Převážnou část své odborné kariéry věnuje bílkovinné výživě rostoucích prasat. S kolektivem Výzkumného ústavu výživy zvířat v Pohořelicích také stanovil potřebu aminokyselin pro kance a řeší také krmivářskou problematiku, zejména v souvislosti se směsemi pro selata.
Je předsedou redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science, členem komise pro doktorandské studium na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě Brno. Je nositelem prestižní ceny ASA - USA za rok 1991. Je autorem 245 vědeckých a odborných prací.

  Ing.L.Schmeiserova Mgr. Ing. Ludmila Křížová,

* 27.2.1970, (roz. Schmeiserová) pracuje v ústavu od r. 1997. Účastní se řešení výzkumného projektu na téma "Faktory ovlivňující využití aminokyselin u rostoucích prasnic".
Od roku 1998 je studentem postgraduálního doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (obor obecná zootechnika, Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, školitel Prof.Ing. L. Zeman, CSc.).V doktorské práci se zabývá "Studiem účinku a potřeby aminokyselin ve výživě prasnic".
Je držitelem ocenění za nejlepší prezentaci v rámci sekce "Výživa hospodářských zvířat" z konference EAAP 1999.
V posledních dvou letech intenzivně pracuje na grantovém projektu GA ČR na téma "Faktory ovlivňující využití aminokyselin u rostoucích prasat".

 
 
Bilanční klec s prasetem I. (viditelné krmítko a nádoba na sběr moče).

Bilanční klec s prasetem II. (detail - nastavitelná šířka, výška a délka klece dle rozměrů prasete).
  Celkem 24 bilančních klecí pro rostoucí prasata umožňuje sledování bilance dusíku a bilanční stravitelnosti živin