<<< zpět na hlavní stránku... ODKAZY NA WEB    

       
  Univerzitní pracoviště Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Agronomická fakulta
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat
Ústav chovu hospodářských zvířat
Ústav pícninářství
Ústav genetiky
 
         
    Česká zemědělská univerzita,
Agronomická fakulta
Katedra výživy a krmení hospodářských zvířat
Katedra chovu prasat a drůbeže
Katedra chovu skotu a mlékařství
Katedra genetiky a obecné zootechniky
 
         
    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Fakulta veterinárního lékařství
Katedra chorob přežvýkavců
Katedra chorob prasat
Ústav chovu zvířat a genetiky

 
         
    Jihočeská univerzita České Budějovice Zemědělská fakulta  
       
  Grantové agentury Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)    
    Grantová agentura České republiky (GA ČR)    
         
  Databáze odborné literatury PubMed - National Library of Medicine  
    Agricola  
    Agris & Caris - Centre of Information Management for International Agricultural Research  
         
  Vědecké časopisy Journal of Animal Science  
    Animal Science - BSAS - The British Society of Animal Science  
    Czech Journal of Animal Science (Živočišná výroba)  
    Veterinary Medicine - Czech (Veterinární medicína)  
 
  Odborné časopisy Krmivářství  
    Náš chov  
    Farmář  
    Veterinářství