Termín: 20. 8. 2018

Místo: Sál radnice, Pohořelic

Pozvánka PDF ZDE
Přihláška PDF ZDE

Pozvánka

AgroDigest s.r.o., Pohořelice

ve spolupráci s

BEUKER s.r.o.

Limagrain Central Europe SE

ED&F MAN Liquid Products Czech Republic, s.r.o.

Vás zvou na konferenci

Praktické hodnocení krmných dávek v Cornellském systému

která se uskuteční od 8,00 do 14,00

20. září 2018

v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích

Bližší informace:

  • analýzy krmiv – databáze krmiv v ČR

  • podpora produkce mikrobiálního proteinu,

  • speciální krmiva a doplňky v KD dojnic

  • příklady a rozbor krmných dávek pro dojnice

  • programy pro výpočet krmných dávek

  • uvedení nového softwaru pro Cornellský systém

Termíny a poplatek:

  • přihlášení účastníků a zaplacení poplatku – přihláška do 14. září 2018 (kapacitní důvody, prosíme termín dodržte)

  • účastnický poplatek činí 847 Kč (700 plus DPH 147)

Kontaktní osoba:

PROGRAM:

8.00 – 8,30 – Prezence

8.30 – Zahájení

8.35 – 9.00 Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., MVDr. Tomáš Mitrík

SCHAUMANN ČR, s.r.o.

Výpočet krmných dávek podle Cornellského systému

9.00 – 9.30 Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc, dr.h.c., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc, Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D., doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Databáze krmiv v ČR

9.30 – 10.00 Ing. Luděk Štůrala

LINAGRI s.r.o.

Rizika vysokého zastoupení řepky v krmné dávce dojnic

10.00 – 10.30 Dr. Ing. Jiří Třináctý, Ing. Michal Richter, Ing. Rudolf Staněk

AgroDigest s.r.o., Pohořelice

Hodnocení krmiv a nový software v Cornellském systému.

10.30 – 11.00 – Přestávka

Přednášky s využitím nového softwaru, Verze 1.0:

11.00 – 11.40 Ing. Radek Pospíšil, Dr. Ing. Jiří Třináctý

BEUKER s.r.o.

Produkty firmy Beuker s.r.o. a jejich zařazení do krmných dávek dojnic

11.40 – 12.20 Ing. Jiří Matuš, Dr. Ing. Jiří Třináctý

Limagrain Central Europe, SE

Rozdíly v nutriční kvalitě silážních hybridů a její dopad na efektivitu krmných dávek dojnic

12.20 – 13.00 Petr Šimeček, Dr. Ing. Jiří Třináctý

ED&F MAN Liquid Products Czech Republic, s.r.o.

Zařazení cukrů a tekutých krmiv do krmných dávek skotu

13.00 – Oběd