ODBORNÝ SEMINÁŘ

K MOŽNOSTEM NÁHRADY SÓJE UPRAVENÝMI ŘEPKOVÝMI ŠROTY V KRMIVECH PRO DOJNICE

konaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

23. listopadu 2016

v zasedací místnosti 400 ministerstva zemědělství, TĚŠNOV 65/17, PRAHA 1

PROGRAM SEMINÁŘE

 9:00 – 9:30 Prezence účastníků semináře

9:30 – 9:45 Úvodní slovo ministra zemědělství/náměstka

9:45 – 10:15 Dr. Ing. Jiří Třináctý, Ing. Michal Richter (jednatel společnosti, Agro Digest s.r.o.)

Tepelně upravená řepka ve výživě dojnic

10:15 – 10:45 Ing. Jiří Kostkan (garant pro výživu skotu, Mikrop Čebín, a.s.)

Praktické zkušenosti s vysokovláknitou dietou a její vliv na zdravotní stav krav a užitkovost

10:45 – 11:15 přestávka

11:15 – 11:45 Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c., Prof., MVDr., Ing. Petr Doležal, CSc. (profesor Ústavu výživy zvířat a pícninářství, Mendelova universita Brno)

Příklady efektivního sestavení krmných dávek pro dojnice s využitím tuzemských zdrojů

11:45 – 12:15 Ing. Libor Toužimský (vedoucí prodejce, PREOL, a.s.)

Produkty a zkušenosti firmy PREOL, a.s.

12:45 O b ě d

Organizační zajištění:

Spolek pro komodity a krmiva

Opletalova 1535/4

110 00 Praha l

Kontaktní osoba:

Dana Pešková

Tel.: 242 444 511, mobil: 724 120 162

e-mail: [email protected]

[email protected]

Organizační pokyny:

  1. Prezence účastníků 9:00 hod.

  1. Oběd 12:45 hod.

  1. Seminář je bez vložného.

  1. Závaznou přihlášku k účasti na semináři zašlete na adresu Spolku do 11. 11. 2016